Inkasso

 

Juristerne har i 2013 ansøgt Rigspolitichefen om autorisation til at drive inkasso virksomhed. Vi vil herefter tilbyde hjælp i forbindelse med inddrivelse af gæld eller manglende betalinger. Vi ønsker at sørge for en hurtig sagsbehandling, og muligheden for at give dig en ekstra ballast, hvis der opstår udfordringer med en debitor.

Afhængigt af de nærmere omstændigheder og Jeres ønske, kan debitoren eksempelvis efter første rykkerskrivelse tildeles en frist på 10 dage til indbetaling af et givent skyldigt beløb. Såfremt debitor ikke reagerer, kan sagen indbringes for retten ved stævning, medmindre der foreligger anden aftale med debitoren.

Juristerne ønsker desuden at arbejde med et begreb, der hedder "blød" inkasso, hvor man I første omgang blot forsøger at få debitor til at betale ad frivillig vej og uden at ofre penge på stævning, fogedret eller lignende.

 

Standardpriser


Udarbejdelse af skrivelse efter første rykkerskrivelse ved ”blød” inkasso: kr. 450,-

Udfærdigelse af stævningsskrivelse eller lignende standardskrivelse efter debitors betalingspassivitet: kr. 700,-

OBS: Alle priser er inklusive moms!Juristerne

C/o: Johan Lisberg Jensen
Istedgade 10, 2. Th.
9000 Aalborg

Tlf.:  22 59 25 16
E-mail: kontakt@juristerne.dk


CVR: 35351825
Registreringsnummer: 7836
Kontonummer: 1204627