Konflikthåndtering

 

Vi yder også konflikthåndtering i sager, hvor sagsgenstanden også kan være andet et rent økonomisk mellemværende.  Eksempler herpå, kan være samarbejdsproblemer mellem arbejdstager og arbejdsgiver i en virksomhed, konflikter af ikke-økonomisk art mellem lejer og udlejer, fortsatte ikke-økonomiske uoverensstemmelser mellem parter efter retssag eller konflikt m.v.

Konfliktmæglingen mellem to eller flere parter kan foregå på adskillige måder. Juristernes holdning er, at en konfliktmægling altid skal ske på parternes præmisser, men at der bør tages højde for henholdsvis svage og stærke parter.

Som part i en konfliktmægling, kan man med rette selv stille forslag til løsningsmodel eller forløb – men Juristerne giver gerne indblik i mulighederne for metode. Eksempler herpå kan være henholdsvis mediationsforløb hvor empati, forståelse og anerkendelse af hinanden er i fokus og forløb, der bygger på resultatorienterede elementer. Sidstnævnte metode benyttes selvsagt oftere i sager, hvor der også indgår konkrete økonomiske hensyn.

Priserne for konflikt- eller retsmægling afhænger af sagens nærmere konkrete omstændigheder, men der kan altid indgås tilbud. Intet forløb er for stort eller får lille – vi giver gerne en hjælpende hånd i konflikter, hvor andet end blot økonomi er på spil. Juristerne

C/o: Johan Lisberg Jensen
Istedgade 10, 2. Th.
9000 Aalborg

Tlf.:  22 59 25 16
E-mail: kontakt@juristerne.dk


CVR: 35351825
Registreringsnummer: 7836
Kontonummer: 1204627