Lejeret

 

OBS: Find os også på www.lejerensjurist.dk hvor du kan tilgå vores landsdækkende medlemsservice for lejere.

Lejelovgivingen indeholder nogle komplicerede og ofte uoverskuelige regler for både udlejer og lejer. Både for udlejer og lejer kan det oftest betale sig at rådføre sig hos en kyndig jurist, så man både sikrer sig mod uforudsete udgifter og får afklaret konsekvenser ved konkrete aftalevilkår.

Det er vores erfaring, at mange klienter først tager kontakt, når konflikten og uenigheden er opstået. Ofte kunne problemerne være undgået, hvis man havde sikret sig juridisk inden eller umiddelbart efter, man skrev under på lejekontrakten.

Det er Juristernes holdning, at det inden for lejerettens område skal være billigt at rådføre sig hos en kyndig jurist. Er man første-gangs-lejer, skal det således være nemt og billigt at sikre sig juridisk, inden man skrive under på sin første lejekontrakt.

 

For lejere:


Vi gennemgår din lejekontrakt, afdækker dine rettigheder og forpligtelser efter lejekontrakten, gældende lovgivning og retspraksis, og forhindrer at der opstår uventede overraskelser. Såvel for beboelseslejere og erhvervslejere kan en gennemgang give et stort udbytte ved bl.a.:

-          Afklare og give overblik over lejekontraktens vilkår, og sikre dig mod uventede overraskelser

-          Afklare og give overblik over gældende lovgivning, og sikre dig mod uventede overraskelser

-          Afsløre ugyldige vilkår eks. som strider imod beskyttelsespræceptiv lovgivning

-          Forebygge eventuelle konflikter ved fraflytning

-          Få tjekket rimeligheden af lejens størrelse

-          Få hjælp til at gøre indsigelser mod lejevilkårene eller lejeforhøjelser

 

Standardpriser for lejere


Gennemgang af lejekontrakt med rådgivning: kr. 575,-

Gennemgang af lejekontrakt og fuld bistand med juridisk sikring ved indflytning: kr. 675,-

Gennemgang af lejekontrakt og fuld bistand med juridisk sikring ved fraflytning: kr. 675,-

Indsigelse eller klagehåndtering + skrivelser til udlejer: kr. 1.400-5.500,-

Flyttesyn: kr. 2.850,- + eventuel aftalt kørselsgodtgørelse.

Sagsforberedelse og indbringelse af sag til huslejenævn: kr. 1.850,-

Påkravsskrivelse: Kr. 775,00 + forsendelseOBS: Alle priser er inklusive moms og for ikke-medlemmer af 'Lejerens Jurist' af Juristerne! 

 

Se mere på vores Facebook-side, der udelukkende henvender sig til lejere:

facebookfindos.jpg

Find os også på www.lejerensjurist.dk:

www.lejerensjurist.dk


For udlejere:


Vi tilbyder en gennemgang af dine lejekontrakter for at optimere din udlejningsvirksomhed og forhindre unødvendige konflikter med lejer. Både for beboelsesudlejer og erhvervsudlejer kan der hentes og spares mange penge og unødige besværligheder ved et jævnligt tjek af kontrakterne og forholdene i øvrigt.

Vi tilbyder bl.a.:

-          Udarbejdelse og indgåelse af lejekontrakt

-          Udfærdiger rykkerskrivelser

-          Foretager vurdering af lejeforhøjelse- eller nedsættelse

-          Udfærdigelser af opsigelse eller ophævelse af lejemål

-          Udfærdiger særligt vigtige vilkårformuleringer

-          Udfærdiger husordensbestemmelser

-          Bistår flyttesyn og udfærdiger fraflytningsopgørelser

-          Varetager forberedelse af tvister ved huslejenævnet eller boligretten

-          Udfærdiger erhvervslejekontrakter og skabeloner hertil


Standardpriser for udlejere


Udarbejdelse af boliglejekontrakt: kr. 3.500,-

Udfærdigelse af rykkerskrivelser: kr. 775,- + forsendelse

Udfærdigelse af skrivelse ved opsigelse eller ophævelse: kr. 1.000,- + forsendelse

Flyttesyn: kr. 2.850,- + eventuel aftalt kørselsgodtgørelse.

Sagsforberedelse og indbringelse af sag til huslejenævn: kr. 1.850,-


OBS: Alle priser er inklusive moms og for ikke-medlemmer!Juristerne

C/o: Johan Lisberg Jensen
Istedgade 10, 2. Th.
9000 Aalborg

Tlf.:  22 59 25 16
E-mail: kontakt@juristerne.dk


CVR: 35351825
Registreringsnummer: 7836
Kontonummer: 1204627