Retssager

 

Retssager kan være større eller mindre tvister, som klienten ønsker at anlægge mod en modpart eller sager der er anlagt mod klienten. Juristerne ønsker dog at begrænse vores håndtering af retssager til sager med en økonomisk værdi til højest 50.000, og sager, der kan håndteres som småsagsproces jf. retsplejelovens kapitel 39 (behandling af sager med mindre krav), og hvor vores hjælp består i vejledning og sagsforberedelse (se afsnit om ’småsagsprocessen’).

Vores virksomhedsstruktur og vores ønske om at holde omkostningerne så lave som muligt – blandt andet for at kunne tilbyde den mest konkurrencedygtige pris og være alle-mands-juristen – tillader os ikke at håndtere større sager.

 

Juristerne beskæftiger sig som udgangspunkt med alle typer sager, herunder civile retssager, retsmægling, mediations- og konflikthåndteringsprocesser mv.

Før sagen rådgives klienten omkring sagens forløb, hvilke beviser der bør fremskaffes, og herunder hvilke, der efter retsplejelovens kapitel 39 kan forventes at blive godtaget til føring, og konkret hvordan småsagen håndteres ved domstolen.

Med os ved din side er du derfor sikret et retligt overblik og en professionel, juridisk behandling uanset sagens karakter.Juristerne

C/o: Johan Lisberg Jensen
Istedgade 10, 2. Th.
9000 Aalborg

Tlf.:  22 59 25 16
E-mail: kontakt@juristerne.dk


CVR: 35351825
Registreringsnummer: 7836
Kontonummer: 1204627