Udbudsret

 

Juristernes Lise Dyrby Rasmussen er specialiseret i salg og tilbudsgivning til den offentlige sektor. Lise arbejder med udbud inden for forsyningssektoren, statslige, kommunale og regionale myndigheder i relation til bygge/anlæg, vare- og tjenesteydelsesudbud. 


Juristerne kan derfor tilbyde følgende konsulentydelser:

 

- Udarbejdelse af prækvalifikationsansøgninger og tilbud

- Kompetenceudvikling på tilbudsområdet

- Rådgivning om tilbudsreglerne

- Rådgivning om beslutnings- og tilbudsgivning til den offentlige sektor 

- Rådgivning om direkte salg til den offentlige sektor

- Strategiudvikling i forbindelse med salg til den offentlige sektor
Juristerne

C/o: Johan Lisberg Jensen
Istedgade 10, 2. Th.
9000 Aalborg

Tlf.:  22 59 25 16
E-mail: kontakt@juristerne.dk


CVR: 35351825
Registreringsnummer: 7836
Kontonummer: 1204627