Hvad er småsagsproces?

 

Småsagsprocessen er betegnelsen for den forenklede procedure ved civile sager, der vedrører ’mindre krav’, anlagt ved domstolene. Reglerne, der følger af retsplejelovens kapitel 39 trådte i kraft 1. januar 2008.
’Småsager’ er som udgangspunkt sager uden økonomisk værdi eller med en værdi under 50.000 kr. Parterne i sagen kan ved aftale både vælge og fravælge småsagsprocessen. Retten kan dog også bestemme, at en sag er så kompliceret eller betydningsfuld, at den skal behandles efter de almindelige regler.

Hovedsigtet med reglerne er at forenkle processen på en sådan måde, at parterne opnår tryghed med afviklingen og at udgifterne hertil kun når en beskeden størrelse. Et af de centrale elementer er altså, at sagsomkostningerne skal holdes på et så lavt niveau som muligt. Skulle man eksempelvis tabe en retssag, der føres som småsag, risikerer man således kun at skulle dække relativt beskedne udgifter til modpartens sagsførelse.

En klar fordel ved indførelsen af småsagsprocessen er, at retten har en særlig udvidet vejledningspligt for begge parter i småsagsprocessen og i vidt omfang hjælper med at forberede sagen. Det forudsættes derfor, at parterne ikke har behov for advokatbistand eller lignende, i sagsforløbet.

Det er Juristernes hensigt at hjælpe med sager, der føres som småsagsproces. Vi yder vejledning, gennemgår og udfærdiger sagen og sørger for, at du klædes på, så du bedst muligt er forberedt, hvis situationen spidser til. Og måske vigtigst af alt: vi sørger for - modsat mange advokater - at dine udgifter til sagen ikke overstiger, hvad der er rimeligt, så det netop er muligt at føre sagen i retten, hvis det er dét, der skal til, for at få ret.Juristerne

C/o: Johan Lisberg Jensen
Istedgade 10, 2. Th.
9000 Aalborg

Tlf.:  22 59 25 16
E-mail: kontakt@juristerne.dk


CVR: 35351825
Registreringsnummer: 7836
Kontonummer: 1204627