Særligt om møder og klientbesøg

 

Er det et ønske eller relevant i øvrigt, afholdes møder og klientbesøg hos klienten selv. I tilfælde af klientbesøg længere end 10 km fra Aalborg, indgås aftale om en mindre beregning for befordring i henhold til de gældende almindelige forretningsbetingelser.
I andre end de i ovenstående nævnte tilfælde, er der mulighed for mødeafvikling i kontorfællesskab på Østerågade 6, 1., 9000 Aalborg.

Er der mulighed for telefoniske møder og aftaleindgåelser, og kan sager afvikles ved almindelig brevveksling eller onlinebehandling, er vi naturligvis imødekommende herfor.

Vi arbejder særligt med både større og mindre lejeretsopgaver og konfliktmægling, men optager også andre opgaver, herunder kontraktsopgaver og erstatningssager. For mere information se ’Fagområder’ i top menuen.

Ønsker du at komme i kontakt med Juristerne, se da ’Kontakt’ i topmenuen.

 

Nyttig information

 

Visse opgaver takseres efter standardpriser, men sagsforløb, hvori der ikke er indgået aftale om pris, honoreres der med timepris på 400-800 kr. efter opgavens art, omfang og sagens omstændigheder i øvrigt.

Ved pristilbud afspejler tilbuddet sagsgenstanden forholdsmæssigt, sagens forventede omfang og sagens nærmere omstændigheder i øvrigt.

Se i øvrigt menuen ’fagområder’ for priser.

 

Dækning af udgifter

 

Det bør altid undersøges om, der måtte være mulighed for dækning ved forsikring, eksempelvis ved retshjælpsforsikring ved indboforsikringen. Eventuel dækning ved forsikring influerer ikke på prisen.

Det undersøges endvidere om det måtte være skattemæssige fradrag, der kan begrænse udgifter i forbindelse med sagsforløbet.  Juristerne

C/o: Johan Lisberg Jensen
Istedgade 10, 2. Th.
9000 Aalborg

Tlf.:  22 59 25 16
E-mail: kontakt@juristerne.dk


CVR: 35351825
Registreringsnummer: 7836
Kontonummer: 1204627