Bliv medlem

Et medlemskab af Juristerne er en juridisk sikring, der sikrer dig tryghed og hjælp, når behovet opstår. Vi er uddannede jurister, specialister i lejeret, og vi behandler din sag grundigt og kompetent.

Vi hjælper dig med følgende

 • Ind- og fraflytning
 • Konflikter med lejer
 • Vurdering og fastsættelse af huslejen
 • Vedligeholdelsespligter og mangler ved lejemålet
 • Fastsættelse af aftalevilkår
 • Rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivning og retspraksis

Yderligere fordele ved et medlemskab

 • Juridisk sikring
 • Kompetent og professionel bistand
 • 48 timers-garanti
 • Hotline på telefon og e-mail
 • Adgang til sagsbehandling til lav medlemspris
 • Hjælp til selvhjælp

Medlemskab

Medlemskab af www.juristerne.dk giver dig fri adgang til rådgivning og vejledning i alle lejeforholdets juridiske henseender, men også adgang til skriftlig sagsbehandling til fast, lav medlemspris. Som medlem får du en fast sagsfører tilknyttet, så det altid er den samme jurist, du taler med.
Vi har omfattende erfaring med bl.a. udfærdigelse af lejekontrakter, lejefastsættelse, håndtering af mangelforhold, uenigheder mellem lejer og udlejer – og vi bistår dig, hvis der opstår udfordringer i lejeforholdet med lejer, eller hvis en sag skal prøves ved et Huslejenævn eller Ankenævn. Vi har også års kompetent erfaring med rekruttering af lejere, markedsføring af lejeboliger og effektiv udlejning – og med afsæt i erfaringer og know how fra udlejninger for både den lille udlejer med ét lejemål til nybyggeriprojekterne med 100+ boliger, kan vi også rådgive og guide dig, når det gælder udlejningen af din lejebolig.

Vores 48 timers-garanti sikrer desuden, at du som medlem, kan få hjælp, når du netop skal bruge den. Som medlem kan du få rådgivning skriftligt og over telefon, når du har behov for.

Det med småt

Som medlem kan du kontakte os på e-mail eller telefon. Vores telefontider er vejledende mandag kl. 17:00-18:30, tirsdag kl. 17:30-19:00 og torsdag 16:00-17:30. Indmelder du dig yder vi 48 timers garanti, således, at vi svarer eller indleder din sag inden for 48 timer.  Medlemskab tegnes for enten 6 måneder eller 12 måneder, som henholdsvis halvårsmedlemskab eller helårsmedlemskab.

Vi bistår dig og mægler i det omfang, det er nødvendigt, og indgår aftaler på dine vegne, hvis du har behov for det. Vi rådgiver, sagsforbehandler eller om nødvendigt fører sagen i verserende sager, der måtte skulle finde sin afgørelse i Huslejenævnet eller ved Ankenævnet. Medlemskab indebærer adgang til rådgivning, standardblanketter, skabeloner til lejekontrakter, ind- og fraflytningsrapporter, skabeloner til husordener m.m.

Betaling foregår ved fremsendelse af faktura ved indgåelse af medlemskab, og ved starten af en ny kontingentperiode. Ved indgåelse af medlemskab tilgår et oprettelsesgebyr af kr. 100,00.

Udmeldelse skal ske skriftligt og effektueres ved udgangen af en kontingentperiode.

Om skriftligt sagsbehandling: Der betales kr. 687,50 inklusive moms pr. time ved sagsbehandling. Sager og sagsbehandling sker, når Juristerne indtræder i en sag skriftligt og/eller repræsenterer i en given tvist. Ved indbringelse og/eller behandlinger af sager for Huslejenævnet eller Ankenævnet betales henholdsvis kr. 1.685,00 og kr. 2.275,00 pr. huslejenævns- og ankenævnssag.
Oprettelse af en sag og sagsbehandling aftales altid forud.

Ved deltagelse i besigtigelser, syn og ind- eller fraflytningssyn aftales en fast medlempris forud for aktiviteten. Ved fremsendelse af brev, bilag eller lignende pr. post og/eller pr. rekommanderet post tilgår kunden betaling for forsendelse.

Ved lukninger eller driftsproblemer annonceres det på forsiden.

For øvrige vilkår, ydelser eller spørgsmål se ‘Om os’, ‘Services’ og ‘Kontakt’ på www.juristerne.dk, og øvrige vilkår i ‘Forretningsbetingelser’, herunder også information om rådgiveransvarsforsikring og vor persondatapolitik. Ansvar, herunder krav om erstatning, afslag eller kompensation, Juristerne måtte ifalde, kan beløbsmæssigt ikke overstige det for Juristerne vedkommende honorar, eller betaling, der imellem parterne forudgående måtte være aftalt at skulle tilfalde Juristerne.

Tilmeldingsformular