Bliv medlem

Et medlemskab af Juristerne er en juridisk sikring, der sikrer dig tryghed og hjælp, når behovet opstår. Vi er uddannede jurister, specialister i lejeret, og vi behandler din sag grundigt og kompetent.

Vi hjælper dig med følgende

 • Ind- og fraflytning
 • Konflikter med lejer
 • Vurdering og fastsættelse af huslejens
 • Vedligeholdelsespligter og mangler ved lejemålet
 • Fastsættelse af aftalevilkår
 • Rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivning og retspraksis

Yderligere fordele ved et medlemskab

 • Juridisk sikring
 • Kompetent og professionel bistand
 • 48 timers-garanti
 • Hotline på telefon og e-mail
 • Juridisk sagsbehandling
 • Hjælp til selvhjælp

Medlemskab

Vi har omfattende erfaring med bl.a. udfærdigelse af lejekontrakter, lejefastsættelse, håndtering af mangelforhold, uenigheder mellem lejer og udlejer – og vi bistår dig, hvis der opstår udfordringer i lejeforholdet med lejer, eller hvis en sag prøves skal prøves ved et Huslejenævn eller Ankenævn.

Vores 48 timers-garanti sikrer desuden, at du som medlem, kan få hjælp, når du netop skal bruge den.

Det med småt

Som medlem kan du kontakte os på e-mail eller telefon. Vores telefontider er vejledende mandag kl. 17:00-18:30, tirsdag kl. 17:30-19:00 og torsdag 16:00-17:30. Indmelder du dig yder vi 48 timers garanti, således, at vi svarer eller indleder din sag inden for 48 timer.  Medlemskab tegnes for enten 6 måneder eller 12 måneder, som henholdsvis halvårsmedlemskab eller helårsmedlemskab

Vi bistår dig og mægler i det omfang, det er nødvendigt, og indgår aftaler på dine vegne, hvis du har behov for det. Vi rådgiver, sagsforbehandler eller om nødvendigt fører sagen i verserende sager, der måtte skulle finde sin afgørelse i Huslejenævnet eller ved Ankenævnet. Vores rådgivning og vejledning bygger på princippet om hjælp til selvhjælp.

Betaling foregår ved fremsendelse af faktura ved indgåelse af medlemskab, og ved starten af en ny kontingentperiode. Ved indgåelse af medlemskab tilgår et oprettelsesgebyr af kr. 100,00.

Udmeldelse skal ske skriftligt og effektueres ved udgangen af en kontingentperiode.

Ved oprettelse af sag betales kr. 775,00 pr. sag. Ved 2 års medlemskab bortfalder sagsgebyret. Ved indbringelse og/eller behandlinger af sager for Huslejenævnet eller Ankenævnet betales henholdsvis kr. 1.185,00 og kr. 1.675,00 pr. huslejenævns- og ankenævnssag.

Ved lukninger eller driftsproblemer annonceres det på forsiden.

Tilmeldingsformular