Digital kommunikation mellem lejer og udlejer: Sådan er reglerne nu!

Udgivet den 20. november 2019 af Johan Lisberg Jensen

Digital kommunikation mellem lejer og udlejer: Sådan er reglerne nu!

Tidligere skulle man lave en aftale mellem lejer og udlejer, hvis man ønskede at kommunikere digitalt. Nu er det blevet nemmere!

E-mail er nu den normale kommunikationsform mellem lejer og udlejer. Udlejer må kommunikere med lejer via e-mails, hvis:

  • Lejer ikke er undtaget at modtage Digital Post fra det offentlige

(Er lejer fritaget fra at modtaget Digital Post fra det offentlige, skal lejer gøre udlejer opmærksom på dette. En sådan meddelelse bør foretages på skrift)

  • Lejer har meddelt udlejer sin e-mailadresse
  • Hverken lejer eller udlejer har opsagt aftalen om brug af e-mail som kommunikationsform

(der gælder her 1 måneds varsel)

I enkelte tilfælde skal der dog altid sendes et brev, og med fordel pr. rekommanderet:

  • Hvis udlejer ønsker at opsige et lejemål
  • Hvis lejer har indsigelser imod udlejers opsigelse
  • Hvis udlejer rykker for manglende huslejebetaling

Vær opmærksom på forsendelsesrisikoen

Hvis en e-mail ender i spamfilteret, er e-mailen ikke kommet frem. Den der bærer ansvaret og bevisbyrden for, at modtageren faktisk har modtaget meddelelsen, bærer risikoen i tilfældet af, at meddelelsen ikke når frem. Afsender bærer altså risikoen.

Ind- og fraflytningssyn

Ved ind- og fraflytningssyn kan selve rapporten nu afgives digitalt og tilsendes til lejeren via en mail. Lejer kan kvittere for modtagelsen. Der skal stadig kvitteres om modtagelsen er sket ved synet.