Fraflytning: I hvilken stand skal lejer aflevere lejemålet i?

Udgivet den 19. oktober 2019 af Johan Lisberg Jensen

Fraflytning: I hvilken stand skal lejer aflevere lejemålet i?

Når lejeren fraflytter lejemålet, er der flere forhold, der har betydning for standen, som lejeren skal aflevere lejemålet i. Hvor længe har lejer eksempelvis beboet lejemålet? I hvilken stand overtog lejer lejemålet? Er der opstået mangler eller skader? Alle er det forhold, der kan have indvirkning på kvaliteten af lejemålets stand ved fraflytningen.

Udgangspunktet er, at lejer skal aflevere det lejede i samme stand, som standen var ved indflytningen i lejemålet. Denne hovedregel følger af lejelovens § 98, stk. 1. Undtaget er dog den forringelse som skyldes slid og ælde, som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt. Lejer kan heller ikke blive pålagt at udbedre forhold, som var til stede ved indflytningen. Dette gælder også, selvom lejer ikke har reklameret over manglen.

Lejer har desuden pligt til at aflevere det lejede rengjort. Du har som udlejer ret til at rekvirere et rengøringsfirma for lejers regning, hvis det lejede ikke er afleveret tilstrækkeligt rengjort. Lejer skal i dette tilfælde betale for omkostningerne hertil.

Efter 1. juli 2015 er der indtrådt forbud mod nyistandsættelsesklausuler. Det betyder, at det ikke kan aftales, at lejligheden skal nyistandsættes for lejers regning ved fraflytning.

Du kan som udlejer kan altså kræve:

  1. At der sker en forsvarlig rengøring af det lejede
  2. Udbedring af skader, som er opstået undervejs i lejeforholdet og hvor lejer ikke har meddelt skaden til dig
  3. Dækning af ekstraudgifter som følge af lejers rygning og brug af levende lys
  4. Skader eller mangler, der er opstået af culpøs adfærd fra lejers side
  5. At det lejedes afleveres i væsentligt samme stand, som lejeren modtog det, med fradrag af slid og ælde