Hvornår kan du som udlejer få adgang til lejemålet?

Udgivet den 17. januar 2020 af Johan Lisberg Jensen

Hvornår kan du som udlejer få adgang til lejemålet?


Der kan opstå situationer, hvor du som udlejer får behov for at få adgang til lejemålet. Men lejeloven stiller en række strenge krav, og begrænser friheden til at få adgang. Som en hjælpeguide, der hjælper dig med at undgå at begå fodfejl, følger her 5 gode råd:

Efter lejelovens § 54 må udlejer skaffe sig adgang til lejemålet, ”når forholdene kræver det”. Det betyder imidlertid ikke, at du som udlejer kan skaffe dig adgang for mindre gøremål uden aftale med lejeren. Her er 5 enkle huskeregler: 

  1. Udlejer har ikke ret til at have en nøgle til lejemålet. Det kan imidlertid aftales mellem lejer og udlejer, at udlejer har en nøgle som en ekstra sikkerhed, hvis lejers nøgler bortkommer. 
  • Udlejer kan skaffe sig adgang, når det er rimeligt. Er der sket en akut skade som eksempelvis et sprængt vandrør, er det rimeligt, at udlejer skaffer sig adgang for at forhindre skade på boligen. 
  • Skal udlejer foretage arbejde i lejemålet, skal det ske under iagttagelse af lejelovens varslingsregler. Det følger af lejeloven, at mindre generende arbejder skal varsles 6 uger forinden påbegyndelse, og større arbejder skal varsles 3 måneder forinden, jf. lejelovens § 55.
  • Lejer har vedligeholdelsespligten for låse og nøgler, og skal udskifte disse hvis nødvendigt, jf. lejelovens § 20. 
  • Går udlejer ind i lejer hjem uden lejers samtykke og uden en gyldig grund, kan handlingen udgøre ulovlig selvtægt, der faktisk er en overtrædelse af straffelovens § 294.