Udlejer: Hvornår må du hæve huslejen?

Udgivet den 7. februar 2020 af Johan Lisberg Jensen

Udlejer: Hvornår må du hæve huslejen?


Reglerne for huslejestigning ændrede sig markant med indførelsen af den nye lejelov, der trådte i kraft 01.07.2015. Vi oplever fortsat, at mange udlejer begår fodfejl, når det gælder fastsættelse af en korrekt, legal husleje. Som en guide og hjælp til at undgå fejl, følger her et enkelt og kortfattet overblik over reglerne.

Du kan som udlejer hæve huslejen efter forskellige huslejemetoder: 

1. Hvis lejen er for lav efter det lejedes værdi

2  Du kan ’nettoprisindeks-regulere’ lejen – det gælder dog kun lejekontrakter efter 01.07.2015 

3. Hvis der sker væsentlige forbedringer af det lejede

4. Ved øgede driftsudgifter


1. Lejen er for lav efter det lejedes værdi

Såfremt lejen er fastsat efter det lejedes værdi, kan lejen sættes op, hvis du mener, at lejen er for lav. Denne vurdering kræver, at der sammenlignes med lignende lejemål. Dette kan eksempelvis være andre lejemål i tilsvarende opgange med tilsvarende antal kvadratmeter og lignende stand og kvalitet. 

For at du som udlejer kan hæve lejen, skal lejen være mellem 10 – 15 % lavere end i et lejemål af samme stand, beliggenhed osv. 

Derudover skal du som udlejer være opmærksom på 2-års reglen, som betyder, at der først kan ske lejeforhøjelse 2 år efter: 

1) Lejemålets indgåelse eller

2) Sidste lejeforhøjelse


2. Nettoprisindeks-regulering

Du kan aftale med din lejer – i lejeaftalens § 11, under de særlige vilkår – at huslejen skal følge Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejen kan herefter hæves en gang om året med den procentdel, som nettoprisindekset er steget med. Såfremt du skal fastsætte huslejen efter omkostningsbestemt husleje, må lejen ikke overstige dette. Heller ikke selvom I har indgået aftale om nettoprisindeks regulering. 


3. Forbedringer

Såfremt du har forbedret lejemålet, og det lejedes værdi derfor er steget, kan lejen forhøjes. Dette gælder dog ikke, hvis der blot at tale om almindelig vedligeholdelsesarbejder. 


4. Øgede driftsudgifter 

Såfremt huslejen er fastsat efter omkostningsbestemt leje, kan du hæve huslejen, såfremt driftsudgifterne er steget. Udgifterne skal selvfølgelig være rimelige. 

Et lejemål vil være omfattet af omkostningsbestemt husleje, såfremt lejemålet ligger i en kommune med boligregulering, og hvis ejendommen er opført før den 31.12.1991. (Efter 31.12.1991, vil markedslejen gælde). Der er undtagelser til alt, og også til omkostningsbestemt husleje. Eksempelvis hvis der er tale om en småejendom, hvor omkostningsbestemt husleje ikke gælder. 


Vær opmærksom på gamle ”faldgrupper”
Vi oplever ofte, at udlejer kopierer tidligere lejekontrakter og andre udlejer-kollegaers skabeloner. Vi anbefaler, at du altid udviser varsomhed, og helt undgår at anvende vilkår for andre, fremmende lejemål til dit. Et godt eksempel er, når en udlejer ved ren og skær udvidenhed indfører trappeleje i lejekontraktens § 11, under de særlige vilkår, fordi en tidligere kontrakt (fra før 01.07.2015, før den nye lejelovgivning trådte i kraft), indeholdte et sådant vilkår, eller måske fordi en udlejer-kollega har anvendt vilkåret i sin kontraktskabelon. Aftalt trappeleje betyder, at huslejen vil stige med et fast beløb hvert år. Denne form for aftalt trappeleje er således efter juli 2015 ugyldig og dermed ulovlig – og dét oplever vi ofte medfører uvidende udlejer en større omkostning og en ubehagelig overraskelse.

Har du behov for hjælp til udfærdigelse af vilkår og korrekt lejefastsættelse for dit lejemål, er du velkommen til at rette henvendelse for et uforpligtende tilbud om rådgivning, kontraktudfærdigelse eller en helt tredje hjælp, der er aktuel for dig.