Lejerens pligt til fremvisning til nye lejere inden fraflytning: Hvad kan du kræve som udlejer?

Udgivet den 6. januar 2020 af Johan Lisberg Jensen

Lejerens pligt til fremvisning til nye lejere inden fraflytning: Hvad kan du kræve som udlejer?

Er du også i tvivl om, hvor ofte og i hvilket tidsrum du kan kræve, at lejeren skal stå til rådighed for fremvisning til potentielle nye lejere?? Så læs med her, og få et hurtigt overblik: 

Når en lejer har opsagt sin lejlighed, opstår der ofte uoverensstemmelse mellem udlejer og lejer vedrørende fremvisning af lejemålet til potentielle nye lejere. Du har, som udlejer, en naturlig interesse i, at lejemålet fremvises, da du ellers kan have svært ved at undgå tomgang efter den nuværende lejers fraflytning – men samtidig kan den nuværende lejer opleve, at det er besværligt eller ubelejligt, og i nogle tilfælde sågar ubehageligt, at lukke fremmede ind i sit hjem. Vi anbefaler, at du som udlejer, i god tid, indgår en dialog med den nuværende lejer, og forlods aftaler rammerne (datoer, tidsrum m.m.) for hvordan fremvisninger skal foregå, så det sker både smidigt og tåleligt for begge parter. 

Reglerne er efter lejeloven faktisk relativt enkle: Lejeren skal give mulighed for at fremvise sin lejlighed hver anden dag i minimum 2 timer indenfor for et tidsrum, der er passende. Det betyder, at lejer ikke blot kan stille lejligheden til rådighed fra kl. 03:00 til 05:00 om natten. Såfremt lejer ikke ønsker at fremvise lejligheden, kan lejer få dig eller en stedfortræder, eksempelvis en bekendt, til at fremvise lejemålet. Det betyder også, at lejer ikke nødvendigvis bliver nødt til at være hjemme, men i så fald skal lejer give dig mulighed for at komme ind i lejemålet.