12. april 2020

Guide til udlejere: Tjeklisten ved lejerens indflytning

Lejeren er fundet, de praktiske vilkår for indflytning er afklaret og lejekontrakten er underskrevet af begge parter. Nu starter indflytningsprocessen – og hér gælder det om at kende regler og praksis. I modsat fald, kan du som udlejer risikere betragtelige omkostninger og tab af rettigheder. Det er med andre ord ofte dyrt at begå fodfejl Læs hele indlægget

20. marts 2020

Undgå at begå fodfejl: Sådan håndterer du lejers fraflytning som udlejer

Lejers fraflytning af lejemålet, og selve afleveringsforretningen ved lejeforholdets ophør, er en vigtig begivenhed. Som udlejer har du en naturlig interesse i, at lejemålet bringes i en stand, så genudlejningen til en potentiel ny lejer kan gennemføres smidigt – men også, at du modtager lejemålet i samme stand, som du udlejede det i, til den Læs hele indlægget

2. marts 2020

Fastsættelse af husleje i lejeboligen

Udgangspunktet i lejeloven er, at huslejen skal svare til det lejedes værdi. Ved beregning af det lejedes værdi, indgår særligt lejemålets beliggenhed, størrelse, stand, kvalitet og indretning (herunder møbler, hårde hvidevarer og øvrigt der måtte følge med i lejemålet og høre til lejers brugsret). Er dit lejemål beliggende i en reguleret eller ikke-reguleret kommune? Der Læs hele indlægget

7. februar 2020

Udlejer: Hvornår må du hæve huslejen?

Reglerne for huslejestigning ændrede sig markant med indførelsen af den nye lejelov, der trådte i kraft 01.07.2015. Vi oplever fortsat, at mange udlejer begår fodfejl, når det gælder fastsættelse af en korrekt, legal husleje. Som en guide og hjælp til at undgå fejl, følger her et enkelt og kortfattet overblik over reglerne. Du kan som Læs hele indlægget

6. februar 2020

Hvornår kan du som udlejer henholdsvis opsige og ophæve lejer?

Der er forskel på en opsigelse og en ophævelse. En opsigelse sker med et opsigelsesvarsel, mens en ophævelse – som det strengest mulige indgreb der findes – rent juridisk er en opsigelse uden varsel. Ved en ophævelse skal lejeren altså fraflytte omgående og med øjeblikkelig virkning. Da det er enormt vigtigt at kende reglerne, vilkårene Læs hele indlægget

17. januar 2020

Hvornår kan du som udlejer få adgang til lejemålet?

Der kan opstå situationer, hvor du som udlejer får behov for at få adgang til lejemålet. Men lejeloven stiller en række strenge krav, og begrænser friheden til at få adgang. Som en hjælpeguide, der hjælper dig med at undgå at begå fodfejl, følger her 5 gode råd: Efter lejelovens § 54 må udlejer skaffe sig Læs hele indlægget

6. januar 2020

Lejerens pligt til fremvisning til nye lejere inden fraflytning: Hvad kan du kræve som udlejer?

Er du også i tvivl om, hvor ofte og i hvilket tidsrum du kan kræve, at lejeren skal stå til rådighed for fremvisning til potentielle nye lejere?? Så læs med her, og få et hurtigt overblik:  Når en lejer har opsagt sin lejlighed, opstår der ofte uoverensstemmelse mellem udlejer og lejer vedrørende fremvisning af lejemålet Læs hele indlægget

16. december 2019

Udfærdigelse af vilkår: Hvad skal lejekontrakten indeholde?

En lejeaftale for beboelse kan indgås selv uden en lejekontrakt. Men begge parter kan kræve, at der udfærdiges en kontrakt, og det er heldigvis normen i langt de fleste tilfælde. Da lejekontrakten er det suverænt vigtigste juridiske værktøj i aftaleforholdet mellem dig og lejer, og da mange udlejere desværre “går galt i byen”, følger her Læs hele indlægget

10. december 2019

Ny lejelov: Fraflytningssynet bliver obligatorisk for hovedparten af udlejere i Danmark

Med den nye lejelovs ikrafttrædelse 01.07.2015, trådte nye regler for fraflytningssyn samtidig i kraft: Senest 2 uger efter, at du som udlejer er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted, skal lejemålet synes. Dette gælder alle fraflytninger foretaget efter den 1. juli 2015, også selvom aftalen er indgået inden denne dato. Reglen er dog Læs hele indlægget

20. november 2019

Digital kommunikation mellem lejer og udlejer: Sådan er reglerne nu!

Tidligere skulle man lave en aftale mellem lejer og udlejer, hvis man ønskede at kommunikere digitalt. Nu er det blevet nemmere! E-mail er nu den normale kommunikationsform mellem lejer og udlejer. Udlejer må kommunikere med lejer via e-mails, hvis: Lejer ikke er undtaget at modtage Digital Post fra det offentlige (Er lejer fritaget fra at Læs hele indlægget